Digitalisering in de zorg moet een bijdrage leveren in het realiseren van kostenbesparingen, althans dat lijkt de nieuw gevonden trend binnen de zorgsector. Vaak genoeg horen wij vanuit diverse beslissingslijnen, hoeveel fte’s gaat deze technologie ons uiteindelijk besparen?

Het is niet de technologie die de langere termijn besparing levert. Het zijn de eigen mensen, de zorgprofessionals en ondersteuners die het verschil maken. Technologie dient zuiver ondersteund te zijn in hoe de zorgprofessionals kunnen en willen werken.

En geloof mij, de zorgprofessional weet echt wel hoe zij zouden willen werken. Zij weten als geen andere wat er echt nodig en gewenst is. En ja, daar zit de uiteindelijk grootste besparing!

Een blijde en gelukkige zorgprofessional, neemt meer eigen regie, is meer betrokken, voelt zich meer eigenaar van het proces, ervaart meer (werk)plezier en daar genieten de bewoners, cliënten weer van. Meer kwaliteit van leven.

Een blijde bewoner levert immers ook een blijde zorgprofessional en blijde naasten.