De implementatie van nieuwe zorgtechnologie is voor iedere zorgorganisatie anders. Vele perspectieven kunnen hierop losgelaten worden, al geldt in onze ogen in essentie maar één absoluut ijkpunt en dat is het effect van de nieuwe technologie op de zorgprofessionals en de bewoners, cliënten.

Alle betrokken partijen moeten zich realiseren dat de introductie en adoptie van nieuwe technologie een groeiproces is dat niet bij de technische oplevering is afgerond. Het gewenste effect zal nooit op dag één gerealiseerd zijn.

Het waarborgen van benodigde en gewenste ondersteuning voor de betrokken zorgteams, als ook het rekenschap houden met behoeftes van de bewoners, vormen de hoekstenen van een geslaagde implementatie.

Een succesvolle implementatie en adoptie begint wat ons betreft altijd kleinschalig en wordt gaandeweg opgeschaald. Dit alles in nauwe samenwerking tussen aanbieder van de zorgtechnologie en zorgorganisatie.

Het samen leren gedurende de eerste stappen van de implementatie draagt enorm bij aan het succesvol opschalen van de nieuw gekozen zorgtechnologie en dus adoptie ervan.

Het resultaat is dan ook samen te vatten in meer werkplezier van de professionals en optimale kwaliteit van leven van de bewoners, cliënten.

IP-Connected staat voor samen werken, samen leren en samen groeien.