Milieu, Samenleving
en Bestuur (ESG)

Voor IP-Connected, is de belangrijkste drijfveer om samen de connectie aan te gaan en te groeien als mensen, als organisatie, als in oplossingen die inhoud geven aan het gemeenschappelijk beoogde en te realiseren doel.

Daarbij staat het doorlopend oog hebben en houden voor sociaal maatschappelijke belangen, algemeen geldende en aangenomen milieuaspecten centraal. Daarin continu de balans zoeken en bewaken in transparantie ten aanzien van de economische en financiƫle belangen.

Waardecreatie op deze deelgebieden, feitelijk een absolute bijdrage leveren, is waar IP-Connected voor staat. Het klimaat, de gezondheid, de veiligheid en goed ondernemingsbestuur zijn voor IP-Connected niet zomaar kreten, al deze aspecten wegen wij mee in ons dagelijks handelen.


Als onderneming ademt IP-Connected daarin een krachtige en gedreven aanpak en (werk)omgeving uit.

Milieu, Samenleving
en Bestuur (ESG)

Voor IP-Connected, is de belangrijkste drijfveer om samen de connectie aan te gaan en te groeien als mensen, als organisatie, als in oplossingen die inhoud geven aan het gemeenschappelijk beoogde en te realiseren doel.

Daarbij staat het doorlopend oog hebben en houden voor sociaal maatschappelijke belangen, algemeen geldende en aangenomen milieuaspecten centraal. Daarin continu de balans zoeken en bewaken in transparantie ten aanzien van de economische en financiƫle belangen.

Waardecreatie op deze deelgebieden, feitelijk een absolute bijdrage leveren, is waar IP-Connected voor staat. Het klimaat, de gezondheid, de veiligheid en goed ondernemingsbestuur zijn voor IP-Connected niet zomaar kreten, al deze aspecten wegen wij mee in ons dagelijks handelen.


Als onderneming ademt IP-Connected daarin een krachtige en gedreven aanpak en (werk)omgeving uit.