Samen werken
is samen leren
en samen groeien

Met het nodige plezier en heldere doelstellingen in het vizier, werken wij samen aan de juiste connectie. Met als doel, de juiste gewenste informatie op het juiste moment, op de juiste plek.

Samen werken
is samen leren
en samen groeien

Met het nodige plezier en heldere doelstellingen in het vizier, werken wij samen aan de juiste connectie. Met als doel, de juiste gewenste informatie op het juiste moment, op de juiste plek.

Zorgdomotica
& Informatie

Vanuit een duidelijke visie uit kunnen zien naar een nieuw, toekomstbestendig fundament waar de data gedreven digitale zorg(organisatie) op kan vertrouwen. Een basis waarop nieuwe innovaties en technische (door)ontwikkelingen gemakkelijk aan zijn te koppelen en te integreren.

Mobile Private
Networks (4G/5G)

In het kort staat een Mobile Private Network voor een niet publiek mobiel (data)netwerk in eigendom of beheer van de eigen organisatie. Dit resulteert in een veilige (besloten) omgeving waarin absolute controle over aangesloten apparaten en gebruikers ontstaat. Kortom, bedrijfszekerheid!

Infrastructuur
& Netwerken

Bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van de infrastructuur en het netwerk vormen de absolute pijlers. Het juist (functioneel) afstemmen van de technische inrichting voor het realiseren van het einddoel, adoptie en draagvlak genereren voor de nieuwgekozen oplossing en innovaties.

Zorgdomotica
& Informatie

Vanuit een duidelijke visie uit kunnen zien naar een nieuw, toekomst-bestendig fundament waar de data gedreven digitale zorg(organisatie) op kan vertrouwen. Een basis waarop nieuwe innovaties en technische (door)ontwikkelingen gemakkelijk aan zijn te koppelen en te integreren.

Mobile Private
Networks (4G/5G)

In het kort staat een Mobile Private Network voor een niet publiek mobiel (data)netwerk in eigendom of beheer van de eigen organisatie. Dit resulteert in een veilige (besloten) omgeving waarin absolute controle over aangesloten apparaten en gebruikers ontstaat. Kortom, bedrijfszekerheid!

Infrastructuur
& Netwerken

Bedrijfszekerheid en beschikbaarheid van de infrastructuur en het netwerk vormen de absolute pijlers. Het juist (functioneel) afstemmen van de technische inrichting voor het realiseren van het einddoel, adoptie en draagvlak genereren voor de nieuwgekozen oplossing en innovaties.

Advies en ontwerp

Het advies brengen dat het best aansluit op de visie van de organisatie en daarin de eigen gebruikers ten volste ondersteunt is wat IP-Connected drijft.

Het start bij het samen verzamelen en analyseren van alle relevante data en aanwezige informatie. Dit brengt het absolute in- en overzicht dat vervolgens vertaald kan worden in het juiste, maar bovenal pragmatische en bruikbare, (organisatie breed) advies.

Een steekhoudend advies dat ervoor zorgt dat gekozen (maatwerk)oplossing veelvuldig, langdurig en met absoluut plezier ingezet en gebruikt zal worden.

Onze visie

Samen met de relatie passende en veilige oplossingen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een stimulerende positieve (werk)omgeving.

IP-Connected denkt en ontwikkelt vanuit de relatie waarbij zij zich doorlopend afvraagt in haar doen en laten, praten en werken wat, met de inzet van haar beschikbare technologie en kennis, het beste is voor haar relaties en diens bedrijfsvoering.