Er wordt van alles verwacht van de zorgprofessionals, vaak wellicht zelfs teveel. De passie van professionals blijft kwalitatieve zorg verlenen aan onze ouderen.
Het moet sneller en beter, waarbij efficiëntie het nieuw gevonden toverwoord of de nieuwe tendens lijkt te worden. Digitalisering in de zorg moet de kapstok worden of is dat zelfs al, waar dan direct alles aan gekoppeld wordt.
Maar hoe vaak gaat het in de selectiefase van bijvoorbeeld een nieuw verpleegoproepsysteem al mis?
Digitalisering in de zorg is in onze ogen als eerste de basis op orde hebben, zowel in bedrijfsvoering als in een onderliggende (technische) infrastructuur die dit allemaal kan dragen.
Ook een duidelijke visie en strategie van de organisatie vormt een fundament die maar al te vaak te weinig helder geformuleerd is.
Zonder deze basis componenten is iedere implementatie op voorhand gedoemd te mislukken.
Wat ons betreft is “samen” het nieuwe toverwoord. Samen bepalen wat er echt nodig is om het doel te bereiken zijnde de ontlasting van de zorgprofessionals. En deze laatste hierin dus ook actief betrekken!

Ons motto: Samen werken, is samen leren en samen groeien.