Zelforganiserende Teams in de Zorg

Resultaat: Werkplezier, creativiteit en slagvaardigheid.

Kortom, aan de slag gaan met het aanwezige talent, dit herkennen, stimuleren maar boven alles erop vertrouwen! Dit bevordert eigenaarschap en draagt bovendien bij aan duidelijkheid.

Het management opereert en stuurt primair vanuit betrokkenheid en niet meer zozeer vanuit de controlerende rol. Groeien van een sterk controlerende organisatie naar een faciliterende organisatie.

Zelforganiserende teams nemen regie en eigen verantwoordelijkheid in te behalen resultaten, staan voor gedefinieerde teamdoelstellingen en vullen grotendeels zelf in hoe deze gerealiseerd worden.

Het hoogste doel is en blijft natuurlijk het centraal stellen van de relatie tussen de zorgprofessional en de bewoner/ cliƫnt. Tevreden bewoners betekent immers tevreden zorgprofessionals.

In de omslag naar zelforganisatie is de absolute hoofdsponsor, de voorbeeldgever het bestuurder. Het absolute nadrukkelijke vertrouwen dient in deze omslag doorlopend uitgesproken en geadresseerd te worden door het bestuur. Bij uitblijven van dit vertrouwen zal zelforganisatie op voorhand al gedoemd zijn te mislukken.

Maar, los van het bestuurder als initiator, hoe te komen tot succesvolle zelforganiserende teams?

Het begint met de vraag wat heb je nodig?

Beschik je over voldoende informatie?

Deze basisvragen gelden, wat IP-Connected, betreft evenzeer voor de toeleverancier van het zorgsysteem. Geen benadering van hier heb je het systeem en succes ermee, maar actief meedenken met de teams hoe (zorg)technologie mede ondersteunend kan zijn in het realiseren van de teamdoelstellingen.

Samen werken is samen leren en samen groeien.