[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1577707496430{background-image: url(https://www.ip-connected.nl/wp-content/uploads/2019/12/datacenter_non.jpg?id=503) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” z_index=””][vc_column][vc_empty_space height=”200px” css=”.vc_custom_1577117913141{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}” el_class=”empty-space-banners-mob”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”center” css_animation=””][vc_column_inner][vc_column_text]

Privacy Statement

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”310″ img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=”” el_class=”bullit-tel mobile-hide”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”” el_class=”mobile-hide”][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1576771422523{padding-right: 7px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”100px” css=”.vc_custom_1576587087513{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”center” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=””][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_row_inner row_type=”row” type=”grid” text_align=”left” css_animation=””][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/3″ css=”.vc_custom_1575890378662{padding-right: 5% !important;}”][vc_column_text]Contactgegevens

IP-Connected B.V.
Pelikaanweg 46
8218PG Lelystad
E-mailadres: info@IP-Connected.nl
Website: IP-Connected.nl
Kamer van Koophandel nummer: 76636089
BTW nummer: NL860715887B01

Registraties bij de ACM

944531 als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten
944532 als aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk
955533 als aanbieder van bijbehorende faciliteiten

Privacy beleid
IP-Connected B.V., gevestigd aan de Pelikaanweg 46 in Lelystad (hierna te noemen: ‘IP-C’), is enkel en alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze producten en/of diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam (voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
• Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging)
• Woonplaats en postcode
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van de producten en/of diensten die u van ons afneemt, kunnen ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het gaat hierbij dan om onder andere de volgende bijzondere/gevoelige persoonsgegevens:

• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Nationaliteit
• Beroep / Functie
• Dienstverband
• Burgerlijke staat
• BSN nummer
• Digitale handtekening

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze producten en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders en/of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of elke betrokkene ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van en over uw minderjarig kind, neem dan contact met ons op via info@IP-Connected.nl .Wij zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Verwerkingsdoeleinden
Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met betrekking tot het gebruikmaken van onze producten en de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegeven worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk gebruik van onze producten te kunnen maken en onze diensten aan u aan te kunnen bieden, waar onder maar niet beperkt tot producten en diensten op het gebied van Infrastructuur en verbindingen, Telefonie, Datacenter diensten, Remote en Online en Hardware.

Toestemming
Sommige gegevens kunnen wij alleen gebruiken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor privacygevoelige gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. In deze gevallen zullen wij u altijd vooraf informeren over het doel van die verwerking en u om toestemming vragen voordat wij deze gegevens zullen gebruiken. Wil u niet dat deze gegevens van u worden gebruikt? Geef ons er dan geen toestemming voor. Dat heeft geen gevolgen voor uw gebruik van het product en/of de dienst. Als u eerder wel toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor de doelen waarover wij u hebben geïnformeerd, dan kunt u uw toestemming op elk moment weer intrekken. U kunt dan schriftelijk contact met ons opnemen via info@IP-Connected.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GARLIC) tussen zit. Alle besluiten die wij nemen, worden zorgvuldig overwogen en, indien en voor zover van toepassing, met u gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een overeenkomst met ons heeft, dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van de overeenkomst bewaard. Een niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven (7) jaar. Om fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. De gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden maximaal twaalf (12) maanden bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle kenmerken die laten zien dat het u betreft. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan u kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang, omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend met uw toestemming gegevens aan derden als dit noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij schakelen derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten, het bezorgen van onze producten en het ondersteunen bij klantvragen. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw gegevens, dan hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij kunnen daarnaast op grond van de wet verplicht zijn om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan bevoegde autoriteiten.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor hun activiteiten dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu.

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

• u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
• wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
• wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@IP-Connected.nl. Geef daarbij gespecificeerd aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid
Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de door u aangewezen derde organisatie worden verzonden.

Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@IP-Connected.nl. Geef daarbij gespecificeerd aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daartoe steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging, neem dan contact met ons op via info@IP-Connected.nl.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”center” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1575889253145{background-color: #003764 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” z_index=””][vc_column css=”.vc_custom_1577118088372{padding-right: 21px !important;padding-left: 21px !important;}”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”” el_class=”mobile-hide”][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1577732649636{padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”70px” css=”.vc_custom_1577732635795{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_single_image image=”568″ img_size=”full” alignment=”center” qode_css_animation=”” el_class=”bullit-top mobile-hide”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”center” css_animation=””][vc_column_inner][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

Vragen? Neem contact met ons op.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Bespreek de mogelijkheden” link=”/contact/” margin=”10px 10px 0 0″ color=”#ffffff” hover_color=”#003764″ background_color=”#003764″ hover_background_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff” hover_border_color=”#ffffff”][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1575546010357{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” z_index=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1578040650467{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”]

IP-Connected. Zekerheid in verbinding.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_single_image image=”55″ img_size=”full” alignment=”right” qode_css_animation=””][/vc_column][/vc_row]